Sağlık

Türk Toraks Derneği: “Süreyyapaşa Yerinde Dönüştürülmeli!”

İstanbul’da deprem riski nedeniyle boşaltılmasına karar verilen hastanelerin ortasına bir yenisi daha eklendi. Maltepe’de bulunan ve solunum yolu hastalıkları alanında ülkenin en değerli hastaneleri arasında yer alan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin iki farklı hastaneye taşınmasına karar verildiği öğrenildi. Türk Toraks Derneği konuyla ilgili BSHA’ya açıklama yaparak, hastanenin sağlık kurumu olması kuralıyla bağışlandığının altını çizerek, yerinde dönüşüm için davette bulundu. Hastanenin bir bölümünün kesintili bir süre için Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne taşınacağı belirtildi. Türk Toraks Derneği, Süreyyapaşa sitesine kısa süre içerisinde yarı çelik prefabrik hastane yapılacağı bilgisinin hastane yönetimi tarafından hastane çalışanları ile paylaşıldığını, yapılan çalışmaları dernek olarak takip edeceklerini bildirdi.

Süreyyapaşa Sağlık Kurumu Başkanlığı tarafından bağışlanmıştır.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından deprem bölgesi dışındaki illerde yapı tespitleri yapılmaya başlandı ve özellikle sağlık tesislerinde acil durum zilleri çalmaya başladı. İstanbul Büyükşehir’de deprem riski nedeniyle tarihi öneme sahip hastaneler arasında; Tahliyeler Cerrahpaşa ve Çapa Eczanesi’nde yapılmaktadır. Maltepe’de bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden tahliye haberi geldi. Adalet Süreyya İlmen tarafından sağlık kurumu olması kuralıyla bağışlanan Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 2018 yılında beyin sarsıntısı riski taşıyan bina olarak belirtildiğini açıklayan Türk Toraks Derneği, Bilim Sıhhat Haber Ajansı’na (BSHA) yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat depreminin ardından hastaneyle ilgili iki farklı hastaneye tahliye edildiğini söyledi.

“Süreyyapaşa Bir Tarih ve Kültürdür”

Cerrahpaşa ve Çapa Tıp, Şişli Etfal hastaneleri gibi Maltepe’deki Süreyyapaşa Hastanesi de şehrin kültürüne değerli katkılar sağlayan ve tarihi yapısıyla da değerli olan hastanelerin ortasında yer alıyor. İstanbul’da Kahramanmaraş depremlerinin ardından tarihi öneme sahip ve merkezi konumdaki hastanelerdeki tahliyelere ilişkin açıklamalar devam ediyor. Şehrin sağlık tesislerinde her taraftan ‘yerinde dönüşüm’ davetleri yapılıyor. Türk Toraks Derneği, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Türkiye’de solunum hastalıkları alanında değerli bir yere sahip olan hastaneyi en hızlı şekilde kendi yerinde dönüştürmenin önemine dikkat çekti. beyin sarsıntısı riski nedeniyle başka iki hastaneye nakledilebilir.

Süreyyapaşa Sitesi’ne Yarı Çelik Prefabrik Hastane Yapılacağı Belirtildi

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri yaptıkları yazılı açıklamada, göğüs hastalıkları ihtisas derneği olarak Türkiye’nin bu çok değerli hastanesinin taşınma sürecine ilişkin görüşlerini iletmeyi bir sorumluluk olarak gördüklerini bildirdiler. göğüs hastalıkları alanını kamuoyuna ve muhataplarına Türk Toraks Derneği, “Ülke genelindeki tüm sağlık kurumlarının binalarının beyin sarsıntısı açısından yeterli direnci sağlayabilecek yapıda olması gerektiği ve sağlık hizmetinin kesintisiz devamının sağlanmasının zaruri olduğu açıktır. olası bir deprem anında topluma sunulmaktadır. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH binalarının beyin sarsıntısı riski taşıyan binaların ortasında yer aldığı ve bu nedenle deprem riski düşük binalara hızlı bir şekilde taşınması kesintili analiz olarak çalışanlara duyurulmuştur. Kısa süre içerisinde Süreyyapaşa sitesine yarı çelik prefabrik hastane yapılacağı bilgisinin yönetim tarafından hastane çalışanları ile paylaşıldığı belirtildi.”

Yargıç Süreyya İlmen ‘Sağlık Kurumu Olmak’ İlkesi İle Bağış Yaptı

Türk Toraks Derneği üyeleri, hastanenin sağlık kurumu olması şartıyla bağışlanan bir alanla ilgili meclisi bulunduğuna işaret ederek, açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bizim için sadece İstanbul’da solunum sistemi hastalıklarının değerli bir yükünü üstlenen bir kurum değil. Aksine geçmişten gelen mirası ve bugünkü yetkinliği itibariyle bir okul ve okuldur. Bu nedenle bu okul ve okul yapısının özenle korunması, tek çatı altında yaşamının devam ettirilmesi ve çağımızın bakış açısından eksiklerinin tamamlanarak geleceğe bir referans göğüs merkezi olarak aktarılması gerekmektedir. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul’da göğüs hastalıkları alanında değerli bir yükü üstlenen, tarihi geçmişi olan kadim bir sağlık kurumudur. Bilindiği üzere söz konusu hastane, 1950 yılında Adalet Süreyya İlmen tarafından ‘sağlık kurumu olarak kullanılması şartıyla’ bağışlanan bir alanda faaliyete başlamıştır. Bu çerçevede, Sayın İlmen’in şartına bağlı kalınarak, konuşma alanının tamamının sağlık kurumu olarak sürdürülmesi zorunludur.”

En kısa sürede aynı yerde yenilenmelidir!

“Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul’da hem göğüs hastalıkları açısından çok önemli bir okul hem de verdiği hizmet açısından vazgeçilmez bir hastane” açıklaması yapan Türk Toraks Derneği, şunların altını çizdi: : “Bu hastanenin beyin sarsıntısı açısından durumu mümkün Varsa akıbeti, taşınma sürecinin organizasyonu ve İstanbul’da olası bir beyin sarsıntısında üstleneceği rol Sağlık Müdürlüğü olarak bizi de içine alan bir yapı içerisinde belirlenmelidir. ve hastane başhekimliği ile yerel yönetimler, sağlık meslek kuruluşları, sağlık birlikleri ve uzmanlık dernekleri. Derneğimiz, hastanenin taşınma sürecini ve sonrasını yakından takip edecek, talep halinde gerekli katkıların sağlanması için işbirliğine açık olacak ve hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının yararına olacak şekilde konuyu gündeminde tutacaktır. Halk sağlığı ve tüm emekçi Süreyyapaşa grubunun en kısa zamanda yeniden bir arada, aynı yerde, birebir güçle yola devam etmesi en büyük dileğimizdir.”

Bir kısmının Sultanbeyli Devlet Hastanesine taşınması planlanıyor.

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kesintili yer değiştirmelerinden birinin de Sultanbeyli Devlet Hastanesi olduğu bilgisini paylaşan Türk Toraks Derneği, toplu taşıma ile Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne geçiş süresinin 2 saatin ortasında değiştiğini söyledi. Trafiğin yoğun olmadığı bir günde, hastane personelinin yoğun bir şekilde çalıştıkları hastane çevresinde ikamet ettiği düşünülürse bu trafik yükünün İstanbul trafiğini daha da ağırlaştıracağını söyledi. Kesintisiz taşınma sürecinde hem Süreyyapaşa Hastanesi’nden hem de İstanbul Anadolu yakasının nadide merkezlerinden (Kadıköy Rıhtım, Göztepe, Maltepe, Ümraniye vb.) Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne ücretsiz servis araçlarının sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

“Solunum Sorunu Olan Hastalarda Ulaşım Sorun Yaratabilir”

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalını merkeze alarak, hastanenin çevresine 500 ve 1.500 metre uzaklıkta bulunan Prof. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Türk Toraks Derneği, Asaf Ataseven Ek Hizmet Binası dışında yataklı kamu sağlık kuruluşu olmadığına işaret ederek, Süreyyapaşa Hastanesi’nin taşınmasının hastaların sağlık hizmetlerine erişiminde özellikle sağlık hizmetlerine erişiminde aşılmaz bir soruna yol açacağını vurguladı. solunum sistemi hastalıkları. Dernek Yönetim Kurulu, “Süreyyapaşa EAH’nin söz konusu sorunu yaşamaması için geçiş döneminde bir bütün olarak ve kalıcı binaları tamamlanana kadar geçici bir süre için muhafaza edildiğini belirten Prof. Dr. Asaf Ataseven Ek Hizmet Binası’ndaki ayakta ve yataklı hizmetler bugün olduğu gibi” dedi. Türk Toraks Derneği de Süreyyapaşa Hastanesi’nin yakın çevresi dışında kalan halk sağlığı hastanelerinin sayısının oldukça sınırlı olduğunu belirterek detaylı bilgi verdi: “Bu kurumların ortasında 535 hasta yatağı bulunan Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi, 400 yataklı Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ve 50 yataklı Maltepe Devlet Hastanesi dikkat çekiyor. Kuşkusuz bu hastanelerde mevcut yatak sayısı kadar Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH ise tam tersine sadece göğüs hastalıkları alanında değil tüm bölümlerde hastalara hizmet vermektedir. Öte yandan bu hastanelerin ortasında en fazla hasta yatağı sayısına sahip olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin Kartal, Maltepe, Adalar, Pendik ve Tuzla olmak üzere 5 farklı ilçede hizmet verdiği göz önüne alındığında, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sadece solunum sistemi hastalıkları bulunanlar için 555 yatak bulunuyor. Olmanın telafisi olmayan maliyeti Bu nedenle Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden kesintili taşınma sürecinde azalacak her hasta yatağı göğüs hastalıkları alanında karşılanamayan ve ulaşamama sorunu yaratacaktır. hastalarda hizmet vermektedir.”

Verem Hastaları İçin Değerli Bir Hastane

“Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yüksek hasta yatak kapasitesine sahip olması dezavantajlı hastalar için olumlu bir ayrım yapma imkanı sağlıyor. 74 yataklı tüberküloz ve 72 yataklı palyatif servisler bu olumlu ayrımın yansıdığı bazı alanlardır. Bilindiği üzere Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte ülkemizde verem ve palyatif servis yatakları giderek azalmaktadır. Ancak Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, İstanbul’un en fazla yatak kapasiteli verem ve palyatif servislerine ev sahipliği yapmaktadır. Hastanenin taşınması sırasında her iki serviste de yatak sayısının azaltılacağı biliniyor. Bu düşüşün anlamı, İstanbul’daki verem hastaları ile ölümcül sağlık sorunları, ağır yaşlılar ve yandaş hastalıkları olan hastaların kendi haline bırakılacağıdır. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EPH’nin taşınma süreci, aslında İstanbul’da oldukça sorunlu olan verem sorununu katlayacak ve artıracaktır. Ancak Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin halen özellikle dirençli tüberküloz hastaları yönünden il dışından hasta kabul ettiği düşünülürse azalacak tüberküloz yataklarının olumsuz etkisi ülke çapında olacaktır. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kamu hastaneleri arasında en fazla hasta yatağı bulunan uyku merkezine sahiptir. Taşınma sürecinde bu merkezdeki yatak sayısının olası azalması, hastaların hizmete ulaşamamasına ve özel sağlık kuruluşlarına yönelmesine yol açacaktır. Aynı şekilde yatak kapasitesi oldukça yüksek olan ve solunum sistemi hastalıklarının tedavisinde kritik rol oynayan ağır bakım ve pulmoner rehabilitasyon bölümleri de taşınma sürecinde yaşanacak küçülme ve bunların hizmet verdiği hastalardan olumsuz etkilenecektir. klinikler sağlık hizmetlerine erişemeyecektir. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Bölümü’nde halen yıllık 310 bin poliklinik hizmeti bulunmakta ve her ay en az 250 kişiye bronkoskopi yapılmaktadır. İstanbul’un Anadolu yakasında hiçbir hastanenin solunum sistemi hastaları için böyle bir kapasitesi ve imkanı yok. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hastane personelinin büyük özverisi ile bu düzeydeki solunum yolu hastalık yükünü üstlenmektedir. Hastanenin taşınma sürecinde bu yükü azaltabilecek herhangi bir uygulama, özellikle Anadolu yakasında ikamet eden göğüs hastalarının sağlık hizmetlerine erişememesi anlamına gelecektir.”

1600 Yataklı Yüksek Kapasiteli Hastane

“1952’de 50 yataklı olan bina, 1976’da 1.600 hasta yatak kapasitesine ulaştı. 1957’den beri göğüs cerrahisi hizmeti de veren hastane, Aralık 2018’den bu yana kendi ameliyat binasında bu hizmeti verememektedir. , beyin sarsıntısı açısından riskli olduğu belirtildiği için başka bir merkeze taşınmış. Göğüs cerrahisi binasına son dört yıldır tahlil yapılmamış olması, 6 Şubat 2023 beyin sarsıntısından sonra taşınacak olan diğer hastanenin geleceği ile ilgili endişelerimizi artırıyor. Hastanenin yetkinliği açısından büyük bir kayıp anlamına gelen bu eksiklik giderilmeli ve hastane hem göğüs hastalıkları hem de göğüs cerrahisi konusunda ihtisas merkezi haline getirilmelidir. Ancak unutulmamalı ki SSK bünyesinde ilk açık kalp ameliyatı 2001 yılında, ilk başarılı akciğer nakli ise 2009 yılında gerçekleştirildi ve hastane kompleksinin de SSK’nın mirası doğrultusunda kalp damar cerrahisi konusunda yetkin olması gerekiyor. onun tarihi.”

Kadın Verem Hastaları Ücretsiz Tedavi Ediliyor

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tüberküloz ve çok ilaca dirençli tüberküloz tanı ve tedavisinde ülkemizde ve dünyada önde gelen kurumlardan biri olduğuna dikkat çeken Türk Toraks Derneği, “Hastane, yurt içinden ve çevre ülkelerden birçok hastanın şifa bulduğu değerli bir referans merkezi olmaya devam ediyor. Bu yapı, Adalet Süreyya İlmen’in özellikle kadın tüberküloz hastalarının ücretsiz tedavi edilmesi şeklindeki tarihsel misyonunun yıllar içinde oluşturduğu yetkinliğinden kaynaklanmaktadır. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, solunum ağır bakım hizmeti ile İstanbul’da ve ülkemizde ilklerden biri olma, ülkemizde çok sayıda bilim insanı yetiştirme ve uzmanlık alanımızın değerli bir okulu olma misyonunu sürdürmektedir. yıl. Çeşitli hastanelere dağıtılacak olan kurumsal yapı, göğüs hastalıkları uzmanlığının tüm bileşenlerinin sinerjisinden dolayı değerini kaybetme riski taşımaktadır. (BSHA- Bilim Sağlık Haber Ajansı)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler